UTMÄRKELSER! Tack alla valpköpare för den tid och det engagemang ni lägger ner på era hundar!!  

SKK's BRUKSAVELSPRIS  2019, 2023

SKK's BRUKSUPPFÖDARPRIS TAPPRA SAZOO 2024

SVK's UPPFÖDARPEMIE GULD 2018, 2020, 2021, 2022 och 2023

SVK's UPPFÖDARPREMIE SILVER 2019

SVK's UPPFÖDARPEMIE BRONS 2016

SKK's BPH UPPFÖDARDIPLOM 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

SVK's DIPLOM KÄND LEDSTATUS AD OCH HD (instiftat 2019): 2019, 2020, 2021, 2022


Bästa elitklasshund  2009 SVK Östra Tappra Stoya

Bästa elitklasshund  2015 MSVK Tappra Silva

Bästa unghund 2017 SVKÖstra Tappra Snälla

Riksprovsvinnare 2017 UKL190p Tappra Snap

Lady Pokalen vinnare 2017 190p Tappra Sazoo

Jubileumstrippeln 2018 MSVK bästa hund på flera underlag Tappra Scruttan

Vandringspris Fjäll 2018 MSVK bästa hund på fjällprov  Tappra Sazoo

BOLUNDENS vandringspris 2018 Svenska Vorsteh klubbens pris till bästa hund på alla underlag Tappra Sazoo

Vandringspris Fjäll 2020 MSVK bästa hund på fjällprov Tappra Viper

BOLUNDENS vandringspris 2021  Svenska Vorsteh klubbens pris till bästa hund på alla underlag Tappra Swisha

Bästa Korthårs Hane  2021 Svenska Vorsteh klubbens pris till bästa Korthårs Hane Tappra Swipp

BOLUNDENS VANDRINGSPRIS 2023 bästa hund på alla tre underlag av samtliga hundar inom Svenska Vorstehklubben Tappra Sunshine

Bästa korthårstik 2023 Svenska Vorstehklubbens pris till bästa jakthund bland korthårstikar Tappra SQ Sunshine

BIRvalp (BIS2) SVK's riksutställning 2016 Tappra Sazoo

BIRvalp o BISvalp SVK's riksutställning 2017 Tappra Scojje

BIRvalp o BISvalp SVK's riksutställning 2019 Tappra Smack

Svensk VeteranVinnare 2017 Tappra Skutta

Nordisk VeteranVinnare 2019 Tappra Skutta

Svensk vinnare 2022 Tappra Swix

Svensk Juniorvinnare 2023 Tappra Shadow

BIR Uppfödargrupp SVK's Riksutställning 2021

BIR Avelsgrupp (Tappra Sazoo) SVK's Riksutställning 2021

BIR och BIS Uppfödargrupp SVKÖstra 2021,

BIR uppfödargrupp SVK östra 2023 o SKK 2023

Norsk och Dansk jubileumsvinnare  2023 Tappra SmackVÅRA CHAMPIONS: SE UCH SE LCH SE JCH Tappra Stoya                        

            SE UCH FI UCH SE JCH FI JCH SE VCH SE RALLYCH LD Startklass Tappra Sazoo

            SE UCH SE JCH Tappra Silva

            SE UCH SE JCH SE VCH RLD N LD Startklass Tappra Scruttan

            J SE UCH SE VCH Tappra Scojje

           J SE VCH Tappra Sciro

            J SE UCH Tappra Spike

            J SE VCH RLDN&F&A Tappra Spexa           
            J SE VCH NORDVV 19 SEVV 17 Tappra Skutta

            SE VCH RLDN&F&A LD Startklass SÖKH I Tappra Sarek

            J SE JCH SE VCH Tappra Viper

            J SE VCH SE RALLYCH LD Startklass Tappra Snap

            J  NJUBV-23 Nord V-23  J KBHV-23 VIV-23  NORDIC Ch DKUCH NOUCH SEUCH SEVCH Tappra Smack

            J SE VCH Tappra Senit

           SE VCH Tappra Smilla-Mi

           SE VCH Tappra Smokie          
           SE VCH Tappra Spira

           J SE VCH Tappra Sellavi

           J SE VCH Tappra Seppelin

           J FI JCH SE JCH SE UCH SE VCH RLD N&F Tappra Swisha

           J SE V-22 SE JCH SE UCH SE VCH Tappra Swix

           J SE VCH Tappra Swira

           J SE JCH SE VCH Tappra Swipp

           SE VCH Tappra Swala

           J SE VCH Tappra Säta

           SE VCH Tappra Sälta

           J SE VCH Tappra Sälla

           J SE VCH Tappra Soda

           J SE  VCH Tappra Sonic

           SE VCH Tappra Soulmate

           SE VCH RLD N&F Tappra Sozo

           J SE UCH SE VCH RLDN Tappra Soldat

           J SE VCH Tappra Sunna

            J SE VCH Tappra Sune

           SE VCH Tappra Sqipp

           SE RALLYCH RLDA&M Tappra Shanti